Treningi w futsalu bez barier

Czym jest Futsal Bez Barier?

Futsal Bez Barier to ruch społeczny, którego celem jest promowanie integracji osób niepełnosprawnych poprzez sport – futsal. Organizacja koncentruje się na tworzeniu przyjaznego wspierającego środowiska, w którym ludzie o różnych umiejętnościach będą mogli spotykać się i wspierającego środowiska

DLA KOGO?

Dal osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi bądź z innymi rodzajami niepełnosprawności;

Dzięki środkom finansowym z budżetu PFRON w ramach Projektu Fundacji “Pomaluj mi świat” – „FUTSAL BEZ BARIER 3” możemy objąć nasze Kluby Bez Barier w całej Polsce regularnymi treningami w futsalu bez barier. Projekt polega na wzmocnieniu aktywności społecznej osób
z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i wdrożenie programu włączania społecznego osób z niepełnosprawnością, który de facto jest początkiem funkcjonowania systemu szkolenia sportowego Beneficjentów Ekstraklasy i 1 Ligi Futsalu Bez Barier.
Celem projektu jest przyczynienie się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych co najmniej 160 osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski (7 województw) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2026r., którzy będą przygotowywać się do wystąpienia w Ekstraklasie i 1 Lidze w Futsalu Bez Barier (podczas 4 sezonów – od sezonu 2023 do sezonu 2026).
Działania aktywizacyjne wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji o charakterze sportowo-rekreacyjnym i społecznym przybiorą formę regularnych i cyklicznych treningów sportowych – futsalowych (piłka nożna halowa) dla osób z niepełnosprawnością z:
– województwa dolnośląskiego;
– województwa pomorskiego;
– województwa małopolskiego;
– województwa podkarpackiego;
– województwa świętokrzyskiego;
– województwa śląskiego;
– województwa warmińsko-mazurskiego.
Zgodnie z założeniami przy realizacji Projektu będzie kontynuowana współpraca z:
– Sekcją Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław;
– KS Zamek Opolnica;
– MKS „Siódemka” z Rudy Śląskiej;
– Domem Pomocy Społecznej w Tarnowie;
– Sekcją Futsalu Stowarzyszenia Kibiców Arki Gdynia z Gdyni;
– Sekcja sportowa PSONI Team z Jarosławia;
– Fundacją Strefa Futbolu z Olsztyna;
– Fundacją Dogadanka z Kielc.
Projekt zakłada utworzenie 16 grup treningowych na terenie 7 województw całej Polski. Na terenie każdego województwa (z wyjątkiem
województwa dolnośląskiego – 4 grupy treningowe) zostaną utworzone 2 grupy treningowe złożone z co najmniej 10 osób.
Treningi będą się odbywały cyklicznie 2 razy w tygodniu dla każdej grupy treningowej.
Projekt będzie zatem realizował działanie – cykliczne treningi sportowe – w oparciu o autorski Projekt treningów integracyjnych oraz stworzony Podręcznik Bez Barier, dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnością. Ma on zmierzać do możliwie pełnej
profesjonalizacji sportowych działań, pod kątem udziału w Ekstraklasie i 1 Lidze Futsalu Bez Barier. Cały Projekt stanowi zamkniętą całość, w której poszczególne elementy (działania) wynikają z siebie i nawzajem się uzupełniają. Jest pomyślany jako mechanizm rozwoju, w którym Beneficjenci, włączą się do aktywnego życia społecznego i „wyjdą” z zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Już niebawem startujemy z nowym Projektem dofinansowanym z Budżetu PFRON – „Futsal Bez Barier 4” dzięki któremu będziemy mogli objąć treningami kolejne 4 Kluby Bez Barier!

Działanie w ramach Projektu obejmują dwuetapowe wsparcie: 1) promocja bezprzemocowej rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”; 2) integracja z środowiskami osób pełnosprawnych (lokalną społecznością oraz zaproszonymi gośćmi).

Organizatorzy:

 • Fundacja „Pomaluj mi świat”

Partnerzy:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością
 • Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
 • Komisja Futsalu DolZPN

Patronat:

 • Polski Związek Piłki Nożnej
 • TVP Sport
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • PFRON

Termin:

 • od 1 stycznia 2023 do 31 marca 2026

Miejsce:

 • Teren całej Polski!

Finansowanie:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

Zgłoś swój Klub Bez Barier:

 • tel. 731998456 email: biuro@pomalujmiswiat.pl

Bądź z nami!