Turniej

FUTSAL MASTERS ON CUP to 4-dniowy turniej integracyjny w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach i Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

Działania turniejowe odbywają się w dwóch fazach:

a) Faza Grupowa – w czterech grupach A, B, C i D (każda grupa po 4 zespoły). Łącznie jest rozegranych 56 spotkań w grupach. W czasiedwóch dni gier grupowych spotkania odbywają się systemem „każdy z każdym” – zgodnie z Regulaminem Turnieju (w sumie 28 spotkań dla każdej Grupy; 14 spotkań w jednym dniu; każdy mecz złożony z 2 połówek po 10 min).

b) Faza Finałowa – 8 spotkań (od spotkań o 15 miejsce do spotkania o 1 miejsce). Do fazy finałowej wchodzą  wszystkie drużyny – to o jakie miejsca walczą zależy od miejsca w klasyfikacji grupowej (każdy mecz będzie złożony z 2 połówek po 10 min).

Zmaganiom turniejowym towarzyszą imprezy dodatkowe – integracyjne warsztaty współorganizowane z Klubami Futsalowymi z Jelcza-Laskowic i Wrocławia oraz Federacją Kibiców Niepełnosprawnych. Także Mecz integracyjny między „Zespołem Gwiazd” złożonym z graczy Turnieju z niepełnosprawnościami i graczami KS Acana.

W realizację imprezy angażują się ośrodki wsparcia z co najmniej 10 województw oraz w sumie co najmniej 540 osób z niepełnosprawnościami (co najmniej 160 – graczy oraz 360 – publiczność). Gospodarzami Turnieju są osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu oławskiego i trzebnickiego (woj. dolnośląskiego), którzy również współorganizują imprezę.

Działanie w ramach Projektu obejmują dwuetapowe wsparcie: 1) promocja bezprzemocowej rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”; 2) integracja z środowiskami osób pełnosprawnych (lokalną społecznością oraz zaproszonymi gośćmi).

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat:

Termin:

Miejsce:

Zakwaterowanie:

Wyżywienie:

Bądź z nami!