O nas

Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław to najważniejszy Projekt Fundacji „Pomaluj mi świat” – jedyny taki na terenie całej Polski. Naszym głównym celem jest połączenie sportu powszechnego z dostępem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi) poprzez działania zmierzające do rozpoczęcia sportowej przygody przez osoby/grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne.

Maszą wizją oraz misją jest uczynienie z piłki nożnej halowej narzędzia wyrównywania szans społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych – niezależnie od poziomu sprawności, wieku, miejsca zamieszkania i umiejętności.

W nasz projekt uwierzyło już ponad 40 organizacji i instytucji z całego województwa dolnośląskiego. Między innymi:

Dzięki specjalnie opracowanemu Programowi Szkolenia oraz profesjonalnym trenerom, którzy prowadzą zajęcia sportowe, doskonalimy umiejętności sportowe już ponad 120 osób z niepełnosprawnościami z terenu 6 powiatów województwa dolnośląskiego.

Rozwijamy się dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji i organizacji, między innymi: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, Starostwa Powiatowego w Oławie.

Także jako Fundacja od 2018 roku prowadzimy coroczną Dolnośląską Ligę Futsalu BEZ BARIER między czerwcem i grudniem. Od 2020 roku naszym Partnerem i współorganizatorem jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Od roku 2021 we wrześniu także organizujemy Ogólnopolski Turniej Futsalu Osób z Niepełnosprawnością FUTSAL MASTERS ON CUP, który od roku 2022 przeistoczył się w Ekstraklasę Futsalu Bez Barier dla 8 Klubów Sportowych Bez Barier z całej Polski.

A mamy głęboką nadzieję, że to dopiero początek.

Wstępna rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora w grudniu 2021r. Właściwa rekrutacja będzie prowadzona na początku
stycznia 2022 (0d 1 stycznia do 14 stycznia) by zacząć realizację Projektu od stycznia 2022r. (przed realizacją działań właściwych
Projektu) poprzez:
– kontakt telefoniczny i mailowy (w pierwszej fazie),
– kontakt bezpośredni (spotkania z Koordynatorem Projektu na terenie Ośrodków Wsparcia, Klubów Kibiców Niepełnosprawnych,
Klubów Sportowych z terenu 6 powiatów).

 

Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław

Dolnośląska Liga Futsalu BEZ BARIER

Ekstraklasa Futsalu Bez Barier

Klub Kibiców Niepełnosprawnych WKS Śląsk Futsal Wrocław

Projekt „Futsal Bez Barier” jest dofinansowany z budżetu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych