WKS Śląsk Futsal Wrocław Bez Barier

Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław to najważniejszy Projekt Fundacji „Pomaluj mi świat” – jedyny taki na terenie całej Polski. Naszym głównym celem jest połączenie sportu powszechnego z dostępem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi) poprzez działania zmierzające do rozpoczęcia sportowej przygody przez osoby/grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne.

Maszą wizją oraz misją jest uczynienie z piłki nożnej halowej narzędzia wyrównywania szans społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych – niezależnie od poziomu sprawności, wieku, miejsca zamieszkania i umiejętności.

W nasz projekt uwierzyło już ponad 40 organizacji i instytucji z całego województwa dolnośląskiego. Między innymi:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością
  Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
 • WKS Śląsk Futsal Wrocław
 • Federacja Kibiców Niepełnosprawnych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Akademia Piłkarska FOOTBALL STARS,
 • 8 Ośrodków Wsparcia (Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej)
 • 8 Ośrodków Pomocy Społecznej
 • 8 Organizacji Pozarządowych.


Realizacja Projektu „Futsal Bez Barier 2” jest drugą edycją zeszłorocznego Projektu i polega na wzmocnieniu aktywności
społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie i wdrożenie programu włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Celem projektu jest przyczynienie się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych co najmniej 120 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa dolnośląskiego w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2026r.
Działania aktywizacyjne wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji o charakterze sportowo-rekreacyjnym i społecznym mają formę regularnych i cyklicznych treningów sportowych – futsalowych (piłka nożna halowa) dla osób z niepełnosprawnością z terenu 6 powiatów województwa dolnośląskiego w ramach działalności Sekcji Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław:
– powiatu oławskiego;
– powiatu/Miasta Wrocław;
– powiatu milickiego;
– powiatu strzelińskiego;
– powiatu trzebnickiego;
– powiatu oleśnickiego.
Zgodnie z założeniami przy realizacji Projektu jest kontynuowana współpraca z:
– Klubem Sportowym Bez Barier z Oławy;
– Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych z Milicza;
– Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Ostoja” z Wrocławia;
– Środowiskowym Domem Samopomocy ze Strzelina;
– Warsztatami Terapii Zajęciowej z Trzebnicy;
– Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Dobroszyc.

Działania projektowe koncentrują się wokół tworzenia warunków do funkcjonowania Sekcji Bez Barier WKS Śląsk Futsal
Wrocław – a dokładnie 6 Oddziałów Klubu Bez Barier prowadzonych przez profesjonalnych trenerów futsalu/piłkarskich przy współpracy z Ośrodkami Wsparcia.
Projekt zakłada trzy wzajemnie uzupełniające się działania:
– treningi grupowe dla 12 grup treningowych;
– treningi grupowe dla Reprezentacji Dolnośląskiej;
– treningi personalne dla 12 grup treningowych.
Treningi odbywają się cyklicznie 2 razy w tygodniu dla każdej grupy treningowej.
Uczestnicy Projektu biorą udział w dwóch cyklicznych Imprezach Sportowych – Dolnośląskiej Lidze Futsalu Bez Barier i Ekstraklasie
Futsalu Bez Barier.
Projekt zatem realizuje działania w oparciu o autorski Projekt treningów integracyjnych oraz stworzony Podręcznik Bez Barier, dostosowany do wymagań osób z niepełnosprawnością. We wszystkie działania włączą się:
– Federacja Kibiców Niepełnosprawnych;
– WKS Śląsk Futsal Wrocław
– Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Cały Projekt stanowi zamkniętą całość, w której poszczególne elementy (działania) wynikają z siebie i nawzajem się uzupełniają. Jest pomyślany jako mechanizm rozwoju, w którym Beneficjenci, poprzez działania projektowe, włączą się do aktywnego życia społecznego i „wyjdą” z zagrożenia wykluczeniem społecznym.

A mamy głęboką nadzieję, że to dopiero początek.

WKS Śląsk Futsal Wrocław Bez Barier

 • 120 zawodników – osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi
 • 6 miejsc treningowych na terenie województwa dolnośląskiego – Oława, Wrocław, Milicz, Dobroszyce, Trzebnica i Strzelin
 • 40 organizacji, instytucji i innych podmiotów współpracujących
 • Udział w lokalnych (sparingi, turnieje, mecze charytatywne), regionalnych (Dolnośląska Liga Futsalu BEZ Barier) i ogólnopolskich imprezach (Ekstrklasa Futsalu Bez Barier i 1 Liga Futsalu Bez Barieez

Dolnośląska Liga Futsalu BEZ BARIER

 • 8 Zespołów z całego województwa dolnośląskiego
 • 8 lokalizacji na terenie całego województwa dolnośląskiego
 • 80 zawodników z całego województwa dolnośląskiego
 • 180 meczy w ramach Ligi

Ekstraklasa Futsalu Bez Barier i 1 Liga Futsalu Bez Barier

 • 12 Zespołów z całej Polski; między innymi WKS Śląsk Futsal Wrocław Bez Barier i Akademia WKS Śląsk Futsal Wrocław Bez Barier
 • 5 lokalizacji na terenie całej Polski
 • 240 zawodników z całej Polski
 • 60 mecze w ramach 2 Lig

Puchar Polski w Futsalu Bez Barier

 • 4 Turnieje Eliminacyjne w fromie Pucharów Markoregionalnych
 • Finał Pucharu Polski w Futsalu Bez Barier – 3 dniowa Impreza
 • co najmniej 32 Kluby Sportowe Bez Barier

Projekt „Futsal Bez Barier 2” jest dofinansowany z budżetu PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych