O nas

Fundacja „Pomaluj mi świat” działa na rynku podmiotów społecznie odpowiedzialnych od 2004 roku (w 2014 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego). W historii Fundacji możemy oznaczyć dwa etapy rozwoju:

  1. 2004 – 2010 – działalność na rzecz młodzieży szkolnej zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Wrocław (poprzez prowadzenie Klubu Środowiskowego)
  2. 2011 – do dziś – działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczno-zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi (poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Punktu Interwencji Kryzysowej, Oławskiego Centrum Wsparcia, itp.).

Aby skutecznie realizować cele statutowe, Fundacja prowadzi działania dwukierunkowe:

– prowadząc usługi opiekuńcze, asystenckie oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;

– realizując programy rozwoju społeczno-zawodowego dla w/w grup społecznych.

W ciągu ostatnich 8 lat (2012 – 2020) ze wsparcia skorzystało ponad 560 osób z terenu województwa dolnośląskiego w ramach:

– Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w latach 2012 – 2015;
– Punktu Interwencji Kryzysowej w latach 2016 – 2017;
– Klubu Twórczego Rozwoju od 2018 roku do dziś;
– Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny od 2015 roku do dziś;
– Oławskiego Centrum Wsparcia od 2018 roku do dziś;
– Dolnośląska Liga Futsalu osób z niepełnosprawnościami – od 2018 roku do dziś;
– Klub Sportowy Bez Barier – od 2019 roku do dziś;
– Akademia Aktywnego Seniora od 2020 roku.

Naszą wizją oraz misją jest prowadzenie działań wyrównujących szanse społeczne, edukacyjne oraz zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niezależnie od poziomu sprawności, wieku, miejsca zamieszkania i umiejętności ale z poszanowaniem ich potrzeb, marzeń i dążeń. Dlatego też prowadzimy działania skupione wokół utworzonego przez naszych Beneficjentów hasła „#pasjonormalni”, przede wszystkim poprzez działalność:

– Oławskiego Centrum Wsparcia (czyli specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, psychoterapii także terapii uzależnień);

– Klubu Sportowego Bez Barier – Futsal Masters On (który jest także organizatorem Dolnośląskiej Ligi Futsalu Bez Barier oraz Ogólnopolskiego Turnieju Futsal Masters On Cup);

– Centrum Rozwoju Społecznego (nowy projekt, który właśnie staramy się wdrożyć).

Zapraszamy do współpracy!”