DPS

Celem naszych działań jest rozpoczęcie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób z problemem długotrwałego uzależnienia od alkoholu w Wiązowie (ul. Daszyńskiego 37). 

Dom Pomocy Społecznej (36 miejsc statutowych) ma pełnić środowiskowego całodobowego Ośrodka Wsparcia czasowego stacjonarnego pobytu (na okres do 12 miesięcy – w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy) o zasięgu ponadregionalnym (ogólnopolskim), przeznaczonym dla do osób z problemem długotrwałego uzależnienia od alkoholu (oraz także osób przewlekle chorych psychicznie – czyli między innymi osób z tzw. „podwójną diagnozą”).

Przedmiotem podstawowej działalności DPS-u będzie świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomaganych przez pogłębioną terapię uzależnień (najistotniejszy element funkcjonowania DPS-u) w nurcie terapii dialogu motywującego. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone w celu readaptacji społecznej Beneficjentów w miejscu zamieszkania będą wdrażane poprzez:

Dom Pomocy Społecznej w Wiązowie zapewni odpowiednio kompleksowe wsparcie osobom z długotrwałym problemem uzależnienia od alkoholu (także osób z współwystępującym problemem zaburzeń psychicznych), którym nie można udzielić takiej pomocy w środowisku naturalnym. Usługi świadczone w sposób profesjonalny i serdeczny, nacechowane empatią i życzliwością mają spowodować, że Dom Pomocy Społecznej stanie się drugim domem dla jego Beneficjentów. DPS zapewni swoim mieszkańcom pobyt w komfortowych i przyjaznych warunkach oraz rodzinną atmosferę.

Misją DPS będzie prowadzenie terapii „bezizolacyjnej” w domowych warunkach, włączającej do lokalnego życia społecznego swoich podopiecznych. DPS będzie wspierać swoją działalność poprzez bliską współpracę z podmiotami zaangażowanymi społecznie, dzięki którym Beneficjenci będą mogli brać aktywny udział w lokalnym życiu społecznym oraz realizować się we własnych inicjatywach.

DPS został pomyślany jako projekt długoterminowy, który ma być jednostką rozwijającą się z roku na rok poprzez ubogacanie swojej oferty programowej i rozwijanie współpracy z wieloma podmiotami samorządowymi, pozarządowym i gospodarczymi.

Prace nad uruchomieniem Domu Pomocy Społecznej trwają i  a nasza determinacja jest olbrzymia.

Zapraszamy do wspólnych działań!