O nas

Niniejsze Centrum Rozwoju Społecznego będzie usytuowane w miejscowości Wiązów w woj. Dolnośląskim, w miejscu cichym i spokojnym (w sąsiedztwie kompleksu leśnego), dobrze skomunikowanym z większymi obszarami miejskimi (20 km do Wrocławia, 15 km do Oławy, 10 km do Strzelina; 15 km do Brzegu – woj. opolskie).

Plan utworzenia Centrum Rozwoju Społecznego jest naturalną konsekwencją wcześniejszych działań Fundacji oraz realizacją jej celów statutowych.

Podstawową misją a zarazem głównym celem Centrum będzie przyczynienie się do poprawy sytuacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia (rodziny/opiekunów).

Stanie się to możliwe dzięki zapewnieniu Klientom opieki:

– stacjonarnej (np. wsparcie stacjonarne z noclegiem, wsparcie weekendowe, usługi stacjonarne, itp.)

lub

– niestacjonarnej (np. w miejscu zamieszkania opiekunów i osób niepełnosprawnych w formie wsparcia asystenckiego, specjalistycznego poradnictwa, itp.).

Centrum Opieki Wytchnieniowej będzie świadczyć usługi:

Podstawowym założeniem przyświecającym tworzeniu Centrum jest umożliwienie odchodzenia od instytucjonalnej formy wsparcia na rzecz wsparcia środowiskowego zgodnie z założeniem, że rodzinne domy dzielące się swoją przestrzenią, życiem, rodziną, zainteresowaniami, doświadczeniem i umiejętnościami z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, by żyć pełnią swojego potencjału, są najlepszą formułą wspomagania osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem Centrum będzie umożliwienie rodzinie i opiekunom osób zależnych odpoczynku i wytchnienia od roli opiekuńczej.

Plan tworzenia Centrum Rozwoju Społecznego zakłada kontynuację funkcjonowania Oławskiego Centrum Wsparcia (wsparcie specjalistyczne i asystenckie) w kierunku utworzenia:

Zgodnie z założeniami Centrum ma być także docelowo siedzibą Klubu Sportowego Bez Barier – Futsal Masters On.

Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie wykonywania Projektu Budowlanego Centrum. Niebawem, mamy nadzieję, że będziemy mogli podzielić się z Wami planem uruchomienia Centrum. Planowany termin uruchomienie Centrum to 1 stycznia 2023.

Zapraszamy do współpracy w tym Projekcie!

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress