Poradnictwo

Celem głównym Oławskiego Centrum Wsparcia w Oławie jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej – w wyniku zdarzenia kryzysowego ‒ równowagi, zdolności do działania i autonomii na rzecz osób, rodzin doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowej.

Doświadczasz przemocy, kryzysu osobistego lub rodzinnego, utraty bliskiej osoby lub sensu życia? Przyjdź do nas! Czekamy na ciebie! Bezpłatna pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, pedagogiczna, socjalna, prawna osobom, rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych.

Zadzwoń: 731 998 456

Napisz: biuro@pomalujmiswiat.pl