Aktywizacja Społeczno Zawodowa

Od stycznia do grudnia 2017 Fundacja prowadziła także działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami (przede wszystkim niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia psychiczne) z terenu powiatu oławskiego w formie: „Centrum Wzmacniania Rodzin” (specjalistyczne wsparcie oraz działania warsztatowe i szkoleniowe – aktywizacja społeczna) dla co najmniej 30 osób z niepełnosprawnością. Dzięki środkom z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”) udało się rozwinąć ten projekt do 60 rodzin, które mogły skorzystać z wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i doradczo-informacyjnego. W ramach włączania w lokalną społeczność funkcjonował (nadal funkcjonuje): Klub Twórczego Rozwoju – działania warsztatowe i szkoleniowe). Beneficjenci mogli skorzystać z wyjazdów edukacyjno-integracyjnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej Jelenia Góra i Środa Śląska. Dodatkowym wsparciem były zajęcia edukacyjno-filmowe pt. „Moja historia”. Powstały film był prezentowany na grudniowej Konferencji pt. „STOP wykluczeniu społecznemu”.