Aktywizacja obywatelska

Grupy self-adwokatów istnieją w większości krajach europejskich. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju umiejętności liderskich wśród osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniają się do rozwoju poczucia własnej wartości i dobrostanu tych osób.

Zastanów się, czy według ciebie:

1.         osoba z niepełnosprawnością ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego?

2.         osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi?

3.         osoba z niepełnosprawnością może decydować o sposobie wydatkowania swoich pieniędzy?

4.         czy osoba z niepełnosprawnością może szukać partnera na portalach towarzyskich? Jeśli Twoje odpowiedzi brzmią „tak”, a jednocześnie masz wrażenie, że często spotykasz na swojej drodze osoby, które mają inne zdanie i chciałbyś to zmienić – to znak, że powinieneś zostać self-adwokatem!