Zadzwoń : +731 998 456


Przydatne Linki

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu http://www.sow.walbrzych.pl/

Stowarzyszenie INTRO – zajmujące się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem http://intro.org.pl/

Stowarzyszenie Pomocy „Akson” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia http://www.akson.org.pl/

Centrum Praw Kobiet – ( można znaleźć między innymi wiele przydatnych informacji prawnych i psychologicznych) http://www.cpk.org.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje – istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy. http://fdn.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”- realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. http://www.niebieskalinia.pl/

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - http://www.116111.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - http://parpa.pl/

Porady prawne- http://www.poradaprawna.pl/

Wszystko o rodzinie w jednym miejscu- https://rodzina.gov.pl/

Fundacja „Non Licet” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie - http://www.nonlicet.pl/index.php

"W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"