Zadzwoń : +731 998 456


Cele i sposoby realizacji

Celem głównym Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej w wyniku zdarzenia kryzysowego równowagi, zdolności do działania i autonomii. Zamiar ten kieruje w stronę działań na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowych.

Punkt Interwencji Kryzysowej do realizowania swoich celów zatrudnia:
1. Kierownika/ Osobę pierwszego kontaktu,
2. Psychologa,
3. Osobę pierwszego kontaktu
Pomoc w Punkcie Interwencji Kryzysowej charakteryzuje się:
1. Udzielaniem pomocy jak najszybciej po rozpoczęciu kryzysu;
2. Intensywnością kontaktów z osobą pierwszego kontaktu i specjalistami;
3. Elastycznością oddziaływań;
4. Mobilizowaniem naturalnego dla osoby będącej w kryzysie systemu wsparcia;
5. Kompleksową odpowiedzią na potrzeby osoby będącej w kryzysie.

"W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"