Dni Twórczości Otwartej

Głównym celem Projektu było przyczynianie się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego oraz ryzyka

jego doświadczania na terenie województwa dolnośląskiego poprzez tworzenie warunków sprzyjających

poprawie sytuacji życiowej i społecznej oraz zbudowanie/wzmocnienie sieci wparcia i włączania

środowiskowego osób z niepełnosprawnościami.

„DNI TWÓRCZOŚCI OTWARTEJ 2018” to przede wszystkim zorganizowanie i przeprowadzenie:

– Spotkań informacyjno-integracyjnych

– Warsztatów Integracyjnych (teatralne, filmowe, taneczne i plastyczne) w 1 DZIEN TWÓRCZOŚCI OTWARTEJ

2018– cyklu działań terapeutycznych zmierzających do wzrostu aktywności społeczno-zawodowej oraz

partycypacji społecznej. W zajęcia warsztatowe, oprócz osób z niepełnosprawnościami była zaangażowana

młodzież z wiejskich szkół podstawowych (walor integracyjny)

– Laboratorium Sztuki Kreatywnej – działanie artystyczno-rekreacyjne w formie integracyjnych gier

multimedialnych (Interaktywna Gra Teatralna – „Romeo, gdzie jesteś?” oraz Kreatywne warsztaty

medialno-kulturalne – „Wszyscy jesteśmy twórcami!”) dla osób z niepełnosprawnościami (i ich rodzin),

młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności

– Festyn Sztuki Otwartej 2018 – działania artystyczno-kulturalne, promujące sztukę osób z niepełnosprawnościami oraz model włączania społecznego w/w osób przy współpracy z środowiskiem

lokalnym (młodzież szkolna oraz lokalna społeczność). W Festynie wzięło udział 13 ośrodków

wsparcia z terenu województwa dolnośląskiego (8 powiatów)

Projekt miał na celu poprawa sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa dolnośląskiego dzięki DNI TWÓRCZOŚCI OTWARTEJ 2018 – czyli festiwali twórczości oraz spotkań integracyjnych w formie warsztatów terapeutycznych oraz działania o charakterze integracyjnym oraz kulturalno-rekreacyjnym, zorganizowanie, przy aktywnej współpracy z Teatrem Integracyjnym ARKA z Wrocławia oraz Urzędem Gminy Wiejskiej Domaniów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domaniowie i Oławie, Szkołami Podstawowymi w Wierzbnie i Drzemlikowic. We wspólnej zabawie wzięli udział: Stowarzyszenie „Tęcza” w Oławie, Wrocławki Sejmik Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, Szkoła Specjalna w Oławie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej, Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach – w sumie prawie 250 osób.