Self Adowkaci

1. Warsztaty Rozwoju Self-Adwokatów

 

Warsztaty Rozwoju Self-Adwokatów były okazją do wdrożenia 38 uczestników w główne założenia i działalność ruchu

self-adwokatów – rzecznictwa własnych praw i spraw, prowadzonego dla i przez osoby z niepełnosprawnością.

Projekt składał się z kilku komplementarnych elementów – 4 paneli warsztatowych (bloków tematycznych – w sumie ośmiu 4-godzinych warsztatów dla każdego ośrodka):

1. Człowiek/Self-Adwokat

2. Wolność, prawa i obowiązki człowieka

3. Zatrudnienie i świat pracy

4. „Własnym głosem”, czyli jak mówić, by zostać wysłuchanym

Pierwszy panel składał się z 2 zajęć:

1.            Część – Kim jest self-adwokat?

2.            Część – Współpraca self-adwokatów i osób wspierających

Drugi panel składał się z 2 zajęć:

1.            Część – Jestem Człowiekiem i Obywatelem – rozwijam się

2.            Część – Mam prawa – Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami

Trzeci panel składał się z 2 zajęć:

1.            Część – Dorosłość i niezależność życiowa. Świat zawodów

2.            Część – Ekonomia społeczna szansą na samostanowienie

Czwarty panel składał się z 2 zajęć:

1.            Część – Wystąpienia publiczne i prezentowanie własnych poglądów

2.            Część – Włączanie się w życie lokalne poprzez self-adwokaturę

Celem niniejszych warsztatów było przekazanie Beneficjentom informacji na temat rozwoju człowieka, znaczenia ruchu self-adwokatury i roli self-adwokata w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością, praw self-adwokata i jego obowiązków oraz komunikacji międzyludzkiej i umiejętności wyrażania własnych potrzeb i poglądów. Warsztaty koncentrowały się również wokół wyposażenia Beneficjentów w niezbędne informacje na temat możliwości aktywizacji w środowisku lokalnym.

Warsztaty Self-Adwokackie opierały się na nowatorskim programie zajęć dla self-adwokatów, opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym ujęciu self−adwokatura jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, opierającym się na wspieraniu procesu samodoskonalenia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez wykorzystanie nowatorskich, warsztatowych metod pracy z self-adwokatami. Głównym celem programu PSONI jest przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do działań na rzecz indywidualnych potrzeb konkretnych osób, ale także na rzecz całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, a tym samym – współpracy z lokalną społecznością. „Warsztaty rozwoju self-adwokatów” były pierwszym etapem w drodze do zbudowania współczesną płaszczyznę samopomocy na terenie działań jako formy promowania misji samorealizacji i samopomocy w obrębie środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Działanie w ramach Projektu zmierzało do zbudowania regionalnego systemu wsparcia, ułatwiającego dostęp Beneficjentów do możliwości powszechnych wśród innych członków społeczeństwa.

Warsztaty (4 panele) odbyły się w Oławie (powiat oławski), Strzelinie (powiat strzeliński) i Dzierżoniowie (powiat dzierżoniowski).

 

2. Konferencje

 

Pierwsza Konferencja Self-Adwokacja pt. „Regionalny System Samopomocy Self-Adwokatów” została przeprowadzona 12 września na zakończenie części merytorycznej Projektu. Konferencja była przygotowana przez 3 Kluby Twórczego Rozwoju z terenu 3 powiatów (oławskiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego). Wzięło w niej udział 131 osób z niepełnosprawnościami z terenu 6 powiatów (oławskiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego, świdnickiego i Wrocławia). Konferencja byłą przygotowana i prowadzona przez Beneficjentów – osoby z niepełnosprawnościami i była podsumowaniem działań projektowych. Zgodnie z założeniami Konferencja miała miała 3 części:

1. Prezentacja mini-projektów przez beneficjentów (informacja przygotowana przez autorów – filmy, plakaty, informatory, ulotki, itp.).

2. Wystąpienia i debata na temat: „Jak aktywnie włączać się w lokalne życie społeczne? – Samorządowe Rady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – jak i co?” oraz „Ekonomia społeczna – drogą do skutecznego włączania społecznego”.

3. Stoliki integracyjne – także z udziałem ekspertów oraz lokalnych liderów społecznych, a dotyczących skutecznych działań na rzecz lokalnej społeczności i włączania się w mechanizmy współdecydowania razem z lokalnymi samorządowcami.

Również zgodnie z założeniami, w przerwach między wystąpieniami Beneficjenci – osoby z niepełnosprawnościami z terenu 6 powiatów województwa dolnośląskiego miały okazję do wymiany doświadczeń, zawiązywania ważnych znajomości oraz dostarczania sobie wzajemnych inspiracji

Konferencja była początkiem wdrażania programu Regionalnej płaszczyzny samopomocy osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa dolnośląskiego i projekt będzie kontynuowany oraz rozszerzany w latach następnych

 

3. Lokalne działania

 

 

4. Kontakt

Fundacja „Pomaluj mi świat”

Oławskie Centrum Wsparcia

Ul. Cicha 7

55-200 Oława

tel. 731 998 456,

e-mail: biuro@pomalujmiswiat.pl

 

Facebook: https://www.facebook.com/O%C5%82awskie-Centrum-Wsparcia-Fundacja-Pomaluj-mi-%C5%9Awiat-146877345489000/