Kontakt

Fundacja

Fundacja „Pomaluj mi świat”
Ul. Cicha 7
55-200 Oława
tel. 731 998 456, 608 081 317
e-mail: biuro@pomalujmiswiat.pl
KRS: 0000185946
NIP: 8992496786
REGON: 932971191
Organizacja Pożytku Publicznego od 2014 roku

Numer rachunku bankowego, na który można wpłacać pieniądze:
02 9585 0007 0010 0019 8756 0001
Bank Spółdzielczy O/Oława

Punkt Interwencji Kryzysowej

Ul. 1 Maja 44 (I piętro Ośrodka Kształcenia Zawodowego)
55-200 Oława
tel. 604 767 579

Centrum Wzmacniania Rodzin

Ul. 1 Maja 44 (I piętro Ośrodka Kształcenia Zawodowego)
55-200 Oława
tel. 731 998 456