Klub Młodego Lidera

Projekt składał się z kilku powiązanych ze sobą komponentów, służących wzmocnieniu sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – młodzieży z terenów wiejskich:

– Spotkanie Informacyjne;

– Klubu Młodego Lidera („Klub Młodego Lidera” funkcjonował w trzech szkołach wiejskich uczestniczących w Projekcie i będzie się składać z 3 paneli warsztatowych dla każdego „Klubu Młodego Lidera”, czyli: 1. „Warsztatów edukacji kreatywnej”, 2. „Szkoły demokracji” oraz 3. „Warsztatów aktywności lokalnej”. Zajęcia prowadzone w Klubie przygotowały młodzież do pełnienia roli liderów we własnym otoczeniu oraz zaszczepić chęć aktywnego spędzania wolnego czasu);

– Program Edukacji Kreatywnej (dwa 8-godzinne panele warsztatowe prowadzone przez uczestników Klubu Młodego Lidera. Każdy panel był przygotowany przez Kluby: 1. Interaktywna Gra Historyczna – „Lochy templariuszy – Oleśnica Mała”, 2. Interaktywne warsztaty Medialno-Kulturalne – „Laboratorium sztuki kreatywnej – Włącz się na czysto!”, Plenerowe warsztaty spędzania wolnego czasu będą wspierane przez piknik integracyjny z lokalną społecznością powiatu oławskiego);

– Warsztaty Edukacji Obywatelskiej (dwa 6-godzinne działania warsztatowe prowadzone w Sali Rajców Starostwa Powiatowego w Oławie przez uczestników „Klubów Młodego Lidera”, których celem był rozwój i wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w lokalnym życiu społecznym. Warsztaty dyskusyjne i debaty międzyszkolne obejmą następującą problematykę: 1. „Jak aktywnie włączać się w lokalne życie społeczne?”, 2. „Lokalny patriotyzm – ciągle żywy czy relikt przeszłości?”. Każda z debat międzyszkolnych zostanie poprzedzona warsztatami dyskusyjnymi, podczas których młodzież będzie wypracowywać konkretne rozwiązania problemów związanych z działaniami projektowymi)