Jak pomóc?

Twoje pieniądze pomogą nam spełnić czyjeś marzenia.
Pomóc można także na wiele innych sposobów: darowizny rzeczowe, praca wolontaryjna, współpraca na wielu płaszczyznach, dobra rada, swoje przemyślenia, nadzieje, marzenia. Każda pomoc jest mile widziana i spotka się z naszą ogromną wdzięcznością! Kontakt telefoniczny pod którym będą udzielane wszelkie informacje: 731 998 456

Numer rachunku bankowego na który można wpłacać pieniądze:
02 9585 0007 0010 0019 8756 0001
Twoje pomoc pozwoli nam wspierać tych którzy tego najbardziej potrzebują !