Futsal Master One

FUTSAL MASTERS ON II jest kontynuacją i twórczym rozwinięciem działań (o tej samej nazwie) z 2018 roku. W edycji 2019 bierze udział 8 zespołów – 8 ośrodków wsparcia z terenu 8 powiatów województwa dolnośląskiego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie (powiat dzierżoniowski);

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej (powiat oławski);

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie (powiat strzeliński);

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy (powiat świdnicki);

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy (powiat trzebnicki);

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miliczu (powiat Milicki);

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym (powiat wołowski);

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku Zdroju (powiat ząbkowicki).

Tegoroczna edycja jest złożona z dwóch wzajemnie uzupełniających się działań:

1. Dolnośląska Liga Futsalu Osób z Niepełnosprawnościami, czyli działania o charakterze integracyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym (przy aktywnej współpracy instytucji i organizacji –  Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach, Klubu Sportowego Acana ORZEŁ Futsal Jelcz-Laskowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie oraz innych podmiotów – Urzędu Gminy Miejsko-Wiejskiej Jelcz-Laskowice i Urzędu Gminy Wiejskiej Oława); Dolnośląska Liga Futsalu Osób z Niepełnosprawnościami to przede wszystkim zorganizowanie 8 dni spotkań ligowych (4 w Hali Sportowej w Gać i 4 w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach; po 4 dni ligowe dla każdej Grupy). Rozgrywki ligowe odbywają się między majem a sierpniem w 2 grupach po 4 drużyny (Grupa A i B). Grupa A – w Hali Sportowej w Gać; Grupa B w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach. Rozgrywki odbywają zgodnie z regulaminem rozgrywek futsalu. Każde spotkanie ligowe będzie złożone z 6 meczów (konkretna drużyna rozegra 3 mecze w danym dniu). Łącznie w ciągu 8 dni ligowych zostanie rozegranych 48 spotkań futsalowych, co daje 18 spotkań dla każdego z zespołów.

Grupa A:

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej (powiat oławski);

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie (powiat strzeliński);

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie (powiat dzierżoniowski);

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy (powiat świdnicki).

Terminy spotkań ligowych: 23 maja; 18 czerwca; 16 lipca;  6 sierpnia – od 10:00 do 14:00 na Hali Sportowej w Gać (Gmina Wiejska Oława)

Grupa B:

– Warsztaty Terapii Zajęciowej (powiat trzebnicki);

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku Zdroju (powiat ząbkowicki;

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym (powiat wołowski);

– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miliczu (powiat milicki);

Terminy spotkań ligowych: 21 maja; 20 czerwca; 18 lipca; 8 sierpnia – od 10:00 do 14:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach (Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice).

Zmagania ligowe będą wstępem do turnieju głównego – Dolnośląskiego Turnieju Futsalu osób z niepełnosprawnościami. Do turnieju finałowego zostaną zakwalifikowane wszystkie zespoły rozstawione zgodnie z zajętym miejscem po wszystkich spotkaniach ligowych;

Działanie obejmuje dwuetapowe wsparcie: 1) promocja bezprzemocowej rywalizacji sportowej oraz 2) integracja z środowiskami osób pełnosprawnych (lokalna społeczność oraz zaproszeni goście);

Wszystkie elementy przedsięwzięcia zmierzają do zbudowania lokalnego systemu wsparcia, mającego na celu skuteczne włączanie Beneficjentów do korzystania z możliwości dostępnych dla innych członków społeczeństwa);

2. Dolnośląski Turniej Futsalu Osób z Niepełnosprawnościami to przede wszystkim zorganizowanie 1-dniowej integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej – Turnieju w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach. Rozgrywki turniejowe odbędą się w sierpniu na zakończenie działań merytorycznych w ramach Projektu, zgodnie z regulaminem rozgrywek i będą złożone z 4 meczy (o 7, 5 , 3 i 1 miejsce w FUTSAL MASTERS ON II). Łącznie zostaną rozegrane 4 spotkania futsalowe (każdy zespół weźmie udział w jednym spotkaniu).

Turniej Finałowy:

– Mecz o 7 miejsce – ostatnie miejsce Grupy A – ostatnie miejsce Grupy B;

– Mecz o 5 miejsce – trzecie miejsce Grupy A – trzecie miejsce Grupy B;

– Mecz o 3 miejsce – drugie miejsce Grupy A – drugie miejsce Grupy B;

– Mecz o 1 miejsce – pierwsze miejsce Grupy A – pierwsze miejsce Grupy B;

Termin spotkań finałowych: 30 sierpnia – od 8:00 do 16:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach (Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice).

Zmagania ligowe będą wstępem do turnieju głównego – Dolnośląskiego Turnieju Futsalu osób z niepełnosprawnościami. Do turnieju finałowego zostaną zakwalifikowane wszystkie zespoły rozstawione zgodnie z zajętym miejscem po wszystkich spotkaniach ligowych;

Działanie obejmuje dwuetapowe wsparcie: 1) promocja bezprzemocowej rywalizacji sportowej oraz 2) integracja z środowiskami osób pełnosprawnych (lokalna społeczność oraz zaproszeni goście);

Wszystkie elementy przedsięwzięcia zmierzają do zbudowania lokalnego systemu wsparcia, mającego na celu skuteczne włączanie Beneficjentów do korzystania z możliwości dostępnych dla innych członków społeczeństwa);

2. Dolnośląski Turniej Futsalu Osób z Niepełnosprawnościami to przede wszystkim zorganizowanie 1-dniowej integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej – Turnieju w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach. Rozgrywki turniejowe odbędą się w sierpniu na zakończenie działań merytorycznych w ramach Projektu, zgodnie z regulaminem rozgrywek i będą złożone z 4 meczy (o 7, 5 , 3 i 1 miejsce w FUTSAL MASTERS ON II). Łącznie zostaną rozegrane 4 spotkania futsalowe (każdy zespół weźmie udział w jednym spotkaniu).

Turniej Finałowy:

– Mecz o 7 miejsce – ostatnie miejsce Grupy A – ostatnie miejsce Grupy B;

– Mecz o 5 miejsce – trzecie miejsce Grupy A – trzecie miejsce Grupy B;

– Mecz o 3 miejsce – drugie miejsce Grupy A – drugie miejsce Grupy B;

– Mecz o 1 miejsce – pierwsze miejsce Grupy A – pierwsze miejsce Grupy B;

Termin spotkań finałowych: 30 sierpnia – od 8:00 do 16:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach (Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice).

Zmaganiom ligowych będą towarzyszyły imprezy dodatkowe – gry i zabawy integracyjne koncentrujące się wokół zasobów osobistych Beneficjentów (konkurencje sportowe dodatkowo motywujące do osobistego zaangażowania w środowisku lokalnym); w przerwie między meczami zostanie rozegrany pokazowy mecz dwóch Akademii Sportowych: Akademia KS Acana Orzeł Jelcz-Laskowice – Akademia Piłkarska Football Stars (dzieci roczników: 2012/2013); planowane jest także spotkanie integracyjne z reprezentacją KS Acana Orzeł Jelcz-Laskowice (Ekstraklasa Futsalu) – zawodników pochodzących z 8 różnych narodowości całego świata;

Osoby z niepełnosprawnościami będą nie tylko rywalizować sportowo lecz także odpowiadać za oprawę meczową (zespół cheerliderek oraz zabawy i gry międzymeczowe). Oprawa meczowa będzie wspomagana przez Fan Club KS Acana ORZEŁ Futsal Jelcz-Laskowice (wspomaganie dopingu i atrakcje międzymeczowe)

każdy beneficjent otrzyma pamiątkową nagrodę wykonaną przez lokalną spółdzielnię socjalną (z terenu Jelcza-Laskowic), a zwycięzcy otrzymają pamiątkowy puchar;

– rywalizacja sportowa będzie odbywać się zgodnie z ustalonym regulaminem (każda z drużyn zapozna się z nim i przebiegiem Turnieju na spotkaniach przedturniejowych) i będzie wynikiem zmagań ligowych. O tym, kto będzie walczył o jakie miejsce, przesądzi pozycja, jaką zajął w rozgrywkach ligowych. Zwycięzca turnieju zostanie wyłoniony spośród drużyn, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach;

FUTSAL MASTERS ON II jest finansowany z budżetu Fundacji „Pomaluj mi świat” oraz  budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz środków budżetowych PFRON.

FUTSAL MASTERS ON

Pierwsza edycja FUTSAL MASTERS ON odbyła się 31 sierpnia 2018 roku  i buła działanie, o charakterze integracyjnym oraz sportowym i rekreacyjnym przy aktywnej współpracy Klubu Sportowego (który na co dzień występuje w Ekstraklasie FutSalu), Urzędu Gminy Miejsko-Wiejskiej Jelcz-Laskowice (Impreza zostanie objęta patronatem Burmistrza Jelcza-Laskowic), GOPS Oława oraz MGOPS Jelcz-Laskowice);

W realizacja imprezy były zaangażowane instytucje i organizacje pomocowe z terenu co najmniej 6 powiatów województwa dolnośląskiego oraz w sumie co prawie 200 osób z niepełnosprawnościami. Gospodarzami Turnieju były osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu oławskiego, którzy również współorganizowały imprezę.

Działanie obejmowało dwuetapowe wsparcie: 1) promocja bezprzemocowej rywalizacji sportowej oraz 2) integracja z środowiskami osób pełnosprawnych (lokalna społeczność oraz zaproszeni goście).

31 sierpnia w Turnieju wzięło udział 6 Ośrodków Wsparcia z terenu województwa dolnośląskiego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej,

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie,

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy,

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie,

– Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu,

– Warsztat Terapii Zajęciowej w  Trzebnicy.

Rozgrywki odbyły się 31 sierpnia w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach w godz. 12:00 – 16:00 w ramach międzynarodowego Turnieju (najwyższej rangi w Polsce) pn.: FUTSAL MASTERS, którego organizatorem jest ekstraklasowy zespół z Jelcza-Laskowic – KS Acana ORZEŁ Futsal Jelcz-Lasowice (http://orzelfutsal.pl/). Nasz partner organizacyjny zapewnił wysoką jakość przedsięwzięcia oraz profesjonalny przebieg turnieju.

Pierwsza część turnieju to rozgrywki grupowe – dwie grupy A (Oleśnica Mała, Strzelin i Trzebnica) i B (Oleśnica, Dzierżoniów i Wrocław). Rozgrywki grupowe toczyły się w pięciominutowych połowach. Zwycięzcy grup (Strzelin i Dzierżoniów) spotkali się w ekscytującym finale wygranym przez Strzelin (10 :1) – dwie połowy po 10 minut.

Po turnieju odbyło się wręczenie nagród przez Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdana Szcześniaka razem z reprezentantami Polski w Futsalu – Sebastianem Wojciechowskim i kapitanem KS Acana Futsal Jelcz-Laskowice – Maciejem Foltynem. Nagroda specjalna została wręczona także królowi strzelców – Konradowi Prędkiemu (ŚDS Strzelin).

Nagrody i upominki dla uczestników turnieju dostarczy lokalne przedsiębiorstwo społeczne – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna MANUMANIA (https://www.manumania.org/kontakt)

Catering zostanie natomiast zapewniony przez Lokalny Hotel Antonio w Jelczu-Laskowicach (http://hotelantonio.pl/).

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom naszego turnieju Futsal Masters ON. Przedsięwzięcie, które zgromadziło ponad 200 gości z niepełnosprawnością, nie mogłoby się powieść bez udziału Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach oraz KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice. Przerwy między meczami były umilane dzięki zespołowi chyrliderek złożonych z osób z niepełnosprawnościami oraz zespołowi młodzików Orła Jelcz-Laskowice („Orzełków”).

Pierwsza edycja FUTSAL MASTERS ON 2018 byla finansowana z budżetu Fundacji „Pomaluj mi świat”, budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz środków budżetowych PFRON.

 

Treningi

Już niebawem startujemy z pierwszymi treningami sportowymi (futsalu i klasycznego footballu). Za moment więcej informacji!!!