Cykl Szkoleniowy

W latach 2014-2019 Fundacja realizowała zadania publiczne pt.: „Cykl szkoleniowo-edukacyjny” (usługi wspierające działalność Fundacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami). Do tej pory odbyło się 6 Edycji tego zadania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu oławskiego. Projekt polega na rozwoju umiejętności społecznych i zawodowych oraz na wsparciu psychologicznym (warsztaty psychologiczne) i zawodowym (doradztwo zawodowe i praktyki w trzech zakładach pracy – GOPS Oława, DPS Oława i firma Bama Europa) przy asyście pracowników Fundacji. Dotychczasowych 5 edycji odbyło się uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie (zajęcia z samo-rzecznictwa i reprezentowania interesów osób trzecich – tworzenia Self-Adwokatów).

Do tej pory swoje kompetencje społeczne i zawodowe oraz zdolność do osiągnięcia samodzielności podnosiło ponad 60 osób.