Akademia Kształtowania Wartości

W 2016 roku Fundacja prowadziła także inny projekty dla osób wykluczonych społecznie pn. „Akademia Kształtowania Wartości” – kierowany do kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie projektu kobiety dowiadywały się o barierach równościowych (z dużym akcentem na dyskryminację płci) i jak je przełamywać. Umacniały swoje mocne strony w ramach treningu umiejętności społecznych oraz poznawały nowe osoby co rozszerzyło ich Sieć Wsparcia Społecznego. Kobiety, w asyście pracowników Fundacji pracowały nad podnoszeniem poziomu samodzielności i radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego. W tym Projekcie wzięło udział 12 kobiet zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.