Zadzwoń : +731 998 456


Akademia Kształtowania Wartości

Realizacja zadania publicznego będzie polegała na przeprowadzeniu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oławskiego o nazwie: „Akademia Kształtowania Wartości” Zadanie będzie realizowane metodą warsztatową i przeznaczone będą dla dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie chcących wprowadzić pozytywne zmiany do swojego życia i zmierzać w kierunku samorealizacji i samodzielności.

Realizacja zadania publicznego będzie polegała na przeprowadzeniu poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oławskiego o nazwie: „Akademia Kształtowania Wartości” Zadanie będzie realizowane metodą warsztatową i przeznaczone będą dla dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie chcących wprowadzić pozytywne zmiany do swojego życia i zmierzać w kierunku samorealizacji i samodzielności.

Warsztaty będą prowadzone w dwóch grupach liczących po 12 osób. Ze względu na dobór tematów i sposób prowadzonych zajęć, grupy będą podzielone na grupę męską i żeńską. Pozwoli to na skoncentrowanie się na odkrywaniu swojego „Ja”, ku polepszeniu jakości życia i podwyższeniu samooceny. Warsztaty z założenia będą inspiracją do poszukiwań i odkrywania siebie, będą dawać wiedzę i „ubierać” w praktyczne umiejętności. Projekt będzie uczyć zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Małe grupy pozwalają na indywidualną pracę i przyjrzenie się każdej z osób z osobna w celu wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju. Ścieżki, która pozwoli na zmniejszenie zależności w sensie prywatnym, organizacyjnym od innych osób. Warsztaty mają być ważnym etapem w życiu osób niepełnosprawnych, zmierzającym do rozwoju osobowości i wartości.

W czasie zajęć warsztatowych będziemy koncentrować się na pracy grupowej oraz indywidualnej. Do projektu będą zatrudnieni specjaliści (psycholog, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne osoby dobrane odpowiednio do potrzeb grupy). W czasie trwania warsztatów uczestnicy będą pracować nad własną samooceną, nad podwyższeniem poczucia własnej wartości, a co za tym idzie nad zwiększeniem motywacji do działania i do zmiany swojego życia. Ćwiczenia angażujące ruchowo pozwolą na lepsze wyrażenie siebie, uwolnienie negatywnych emocji. Wszystkie zajęcia będą prowadzone tak, by zwiększać poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć i by maksymalnie mocno zintegrować grupę, co pozwoli na wypracowanie sieci wsparcia, którą każdy człowiek potrzebuje do przezwyciężania poczucia izolacji społeczną i uczucia odrzucenia.

Tematy Paneli warsztatowych:

a) „Dzień integracji” 4.04.2016 g. 8-16
b) „Jak widzę siebie” 6.04.2016 g. 8-12
c) „Moja Samoocena” 13.04.2016 g. 8-12
d) „Moja Autoprezentacja” 20.04.2016 g. 8-12
e) „Bariery własnego ciała” 27.04.2016 g. 8-12
f) „Zasady zdrowego stylu życia” 4.05.2016 g. 8-12

"W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"